Contact

Search
Close this search box.

Bogdan-Alexandru Drăgoi

Președinte al Consiliului de Administrație, Director General; membru CA ales de adunarea generală ordinară a acționarilor SIF Banat-Crișana din 3 martie 2015, 20 aprilie 2017, 6 ianuarie 2021.

Profesie: economist
Naționalitate: română
Anul nașterii: 1980

Parcurs profesional

Președinte al Consiliului de Administrație al Lion Capital, Director General

Membru al Consiliului de Administrație al Lion Capital (SIF Banat-Crișana) – martie 2015 – prezent

Administrator (membru CA) – BRD-Groupe Société Générale – noiembrie 2019 – prezent

Administrator (membru CA) – Vrancart S.A. – decembrie 2015 – prezent

Administrator (membru CA) – Biofarm S.A. – decembrie 2015 – prezent

Membru CA – Administrare Imobiliare S.A. – septembrie 2015 – prezent

Consilier Prezidențial – Administrația Prezidențială – mai 2012 – decembrie 2014
Atribuții principale:
• Organizarea dialogului Președintelui României cu mediul de afaceri;
• Colaborarea cu mediul de afaceri și menținerea legăturii cu organizațiile reprezentative ale acestuia;
• Elaborarea de puncte de vedere și propuneri referitoare la proiecte de acte normative care au legătură cu domeniul de expertiză;
• Întocmirea unor analize și propuneri referitoare la poziția Președintelui României cu privire la problematicile mediului de afaceri intern;
• Reprezentarea Președintele României, prin mandat, la reuniuni interne și internaționale pe problematici ale mediului de afaceri român și internațional.

Ministru – Ministerul Finanțelor Publice – februarie 2012 – mai 2012
Atribuții principale:
• Conducerea negocierilor cu Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Mondială cu privire la Scrisoarea de Intenție aferentă programului de tip preventiv încheiat cu FMI și a Scrisorii de Intenție către Comisia Europeană;
• Coordonarea grupului de lucru la nivel guvernamental însărcinat cu implementarea de politici fiscal-bugetare cu scopul prioritizării cheltuielilor bugetare;
• Coordonarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu scopul îmbunătățirii colectării de venituri prin implementarea unor noi măsuri;
• Înființarea și coordonarea departamentului de inspecție economico-financiară cu scopul monitorizării și verificării cheltuielilor realizate de către instituțiile și companiile de stat;
• Membru al Consiliului ECOFIN
• Banca Europeană de Investiții – Guvernator BEI – februarie – aprilie 2012

Secretar de Stat – Ministerul Finanțelor Publice – ianuarie 2009 – februarie 2012
Atribuții principale:
• Coordonarea Departamentul de Trezorerie și Datorie Publică, responsabil cu Strategia Datoriei Publice, emiterea de certificate de trezorerie și obligațiuni pe piețele de capital (internă și internațională), Programul GMTN (Reg S/144A);
• Responsabil cu negocierea cu Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Mondială a Scrisorii de Intenție și a Memorandumului de Înțelegere;
• Negocierea împrumuturilor DPL și DDO cu Banca Mondială;
• Conducerea întâlnirilor cu investitorii români și străini în vederea prezentării reformelor și măsurilor implementate de România; deal și non-deal roadshows;
• Coordonarea relației cu agențiile de rating (Standard Poor’s, Fitch și Moody’s)
• Coordonarea Departamentului de Ajutor de Stat responsabil cu implementarea schemelor de ajutor de stat aferente proiectelor mari de investiții: Ford, Pirelli, Continental, Renault, Honeywell etc.;
• Coordonarea Departamentul de Fonduri Europene (ianuarie 2009 – martie 2011) responsabil cu promovarea cadrului legal al fondurilor UE în vederea îmbunătățirii ratei de absorbție a Instrumentelor Structurale în România;
• Coordonarea Departamentul ISPA responsabil cu monitorizarea proiectelor co-finanțate din fonduri ISPA;
• CEC Bank – Membru al Consiliului de Administrație – 30.04.2009 – 09.02.2012;
• EXIM Bank – Președinte al CIFGA – 12.01.2009 – 09.02.2012
• Fondul Proprietatea – Membru în comisia de selecție a managerului Fondului Proprietatea: 31.03.2008 – 05.10.2009; Președinte al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea SA: 29.09.2010 – 08.02.2012
• Banca Europeană de Investiții – Membru al Consiliului de Administrație – ian. 2009 – feb. 2012
• Banca de Dezvoltarea a Consiliului Europei – Membru al Consiliului de Administrație – ian. 2009 – feb. 2012

Director General, Departamentul Economic – Primăria Municipiului București – noiembrie 2007 – iunie 2008
Atribuții principale:
• Negocierea acordurilor financiare cu Instituții Financiare Internaționale;
• Negocierea în numele Primăriei București a finanțării de către JIBIC a Proiectului pentru construirea rețelei de metrou care va lega centrul orașului cu Aeroportul Internațional București, în valoare de 1,3 miliarde EUR;
• Coordonarea relației cu agențiile de rating (Standard Poor’s, Fitch și Moody’s);
• Elaborarea bugetului Primăriei Municipiului București aferent anului 2008 și obținerea aprobării acestuia de către Consiliul General al Municipiului București;

Secretar de Stat – Ministerul Finanțelor Publice – septembrie 2006 – noiembrie 2007
Atribuții principale:
• Coordonarea Departamentul de Trezorerie și Datorie Publică, responsabil cu Strategia Datoriei Publice, emiterea de certificate de trezorerie și obligațiuni pe piețele de capital (internă și internațională);
• Coordonarea Departamentului de Fonduri Europene responsabil cu promovarea cadrului legal al fondurilor UE;
• Coordonarea Departamentul ISPA responsabil cu monitorizarea proiectelor co-finanțate din fonduri ISPA;
• Implementarea programului PHARE și a Facilității de Tranziție pentru România;
• Negocierea cu Fondul European de Investiții a programului JEREMIE pentru România.

Consilier al Ministrului – Ministerul Integrării Europene – aprilie – septembrie 2006
Atribuții principale:
• Redactarea Programului Operațional Regional (alocare de 4 miliarde de Euro din Fonduri Europene);
• Pregătirea planurilor de afaceri pentru 90 de proiecte eligibile pentru finanțare din fonduri structurale (500 de milioane de Euro);

Vicepreședinte/Acționar – FocusSat SA România – octombrie 2004 – aprilie 2006
Atribuții principale:
• Lansarea primei platforme de televiziune digitală din România;
• Negocierea achiziției de spațiu pe Satellite Thor 3, de echipamente de emisie-recepție, de echipamente de criptare;
• Crearea rețelei de distribuție pentru produsele FocusSat formată din 500 de magazine la nivel național
• Introducerea, pentru prima dată în România, a sistemului de pre-plată pe piața TV;
• Vânzarea FocusSat (50.000 de abonați) către UPC România și Chello Media UK;

Asociat – Inquam Limited UK – noiembrie 2003 – decembrie 2004
Atribuții principale:
• Obținerea finanțării de 100 de milioane de Euro de pe piața financiară românească și americană în vederea extinderii rețelei Telemobil SA – ZAPP;
• Refinanțarea liniei de credit în valoare de 25 de milioane Euro pentru Telemobil SA – ZAPP;
• Pregătirea studiului financiar privind implementarea sistemului de internet wireless în subsidiarele Inquam.

Analist de afaceri – Inquam Limited UK – ianuarie 2002 – noiembrie 2003
Atribuții principale:
• Pregătirea planurilor de afaceri și a studiilor de fezabilitate pentru diferite oportunități de investiții ale Inquam Ltd în Marea Britanie și Franța;
• Participarea la preluarea Dolphin Telecom UK;
• Participarea la discuții cu Bear Stearns și Lehman Brothers pentru crearea unui fond de investiții în valoare de un miliard de Euro în domeniul telecomunicațiilor.

Studii

Universitatea Tufts, Fletcher, Boston, Massachusetts
Specializare în Relații Internaționale – absolvită Magna cum Laudae
Specializare în Economie – absolvită Magna cum Laudae
Membru al Golden Key Honor Society

Distincții

Ordinul Național Steaua României – grad de Cavaler
Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta – Mare Cruce pro Merito Melitensi

Limbi străine cunoscute

– engleză
– franceză
– italiană