Contact

Calendar financiar

Calendar financiar

Rezultatele și situațiile financiare ale Lion Capital sunt puse la dispoziția publicului conform calendarului de comunicare financiară agreat cu Bursa de Valori București, cu respectarea termenelor de raportare dispuse de reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

Calendarul financiar pentru anul 2023 al Lion Capital este întocmit în conformitate cu prevederile art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 92, Titlul II, Cap. VI, Secțiunea 2 din Codul Bursei de Valori București.

În cazul apariției unor modificări ale datelor menționate, cauzate de modificări legislative sau de altă natură, noile date propuse vor fi comunicate în timp util.

28 februarie 2023

Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2022

27 (28) aprilie 2023

Adunarea Generală a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2022 individuale și consolidate

27 (28) aprilie 2023

Prezentarea Raportului anual și a rezultatelor financiare individuale și consolidate pentru anul 2022

15 mai 2023

Prezentarea Raportului trimestrial și a rezultatelor financiare pentru trimestrul I 2023

31 august 2023

Prezentarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare individuale pentru semestrul I 2023

29 septembrie 2023

Prezentarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare consolidate pentru semestrul I 2023

15 noiembrie 2023

Prezentarea Raportului trimestrial și a rezultatelor financiare pentru trimestrul III 2023

vor fi comunicate ulterior

întâlniri cu analiști financiari, brokeri, investitori, agenții de rating și alți specialiști de piață