Contact

Search
Close this search box.

Calendar financiar

Calendar financiar 2024

Rezultatele și situațiile financiare ale Lion Capital sunt puse la dispoziția publicului conform calendarului de comunicare financiară agreat cu Bursa de Valori București, cu respectarea termenelor de raportare dispuse de reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

Calendarul financiar pentru anul 2024 al Lion Capital este întocmit în conformitate cu prevederile art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 92, Titlul II, Cap. VI, Secțiunea 2 din Codul Bursei de Valori București.

În cazul apariției unor modificări ale datelor menționate, cauzate de modificări legislative sau de altă natură, noile date propuse vor fi comunicate în timp util.

29 februarie 2024

Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2023

29 aprilie 2024

Adunarea Generală a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2023 individuale și consolidate

29 aprilie 2024

Prezentarea Raportului anual și a rezultatelor financiare individuale și consolidate pentru anul 2023 *

* în termen de 24 de ore de la aprobarea AGA

15 mai 2024

Prezentarea Raportului trimestrial și a rezultatelor financiare pentru trimestrul I 2024

30 august 2024

Prezentarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare individuale pentru semestrul I 2024

30 septembrie 2024

Prezentarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare consolidate pentru semestrul I 2024

15 noiembrie 2024

Prezentarea Raportului trimestrial și a rezultatelor financiare pentru trimestrul III 2024

vor fi comunicate ulterior

întâlniri cu analiști financiari, brokeri, investitori, agenții de rating și alți specialiști de piață