Contact

Search
Close this search box.

ESG

Informații privind durabilitatea

Declarație privind principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate

Declarație elaborată în conformitate cu prevederile art. 4 alin (1) din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare

Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European stabilește norme armonizate privind transparența în legătură cu integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității în cadrul activității investiționale a participanților la piața financiară și privind furnizarea informațiilor privind durabilitatea în ceea ce privește produsele financiare.

Principalele efecte negative ar trebui înțelese ca fiind efectele deciziilor de investiții care au ca rezultat efecte negative asupra factorilor de durabilitate. Societatea recunoaște că provocările globale de durabilitate, inclusiv schimbările climatice, deficitul de resurse și drepturile omului sunt de o importanță critică și trebuie abordate.

Pentru a oferi valoare pe termen lung investițiilor efectuate, Societatea analizează riscul de durabilitate al emitenților cu privire la criteriile aplicate pentru a determina dacă o activitate economică se califică drept durabilă și contribuie în mod substanțial la unul sau mai multe dintre
obiectivele de durabilitate. Societatea nu ia în considerare la momentul prezent potențialele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, așa cum este descris acest proces în cadrul

Regulamentului UE 2088/2019, din următoarele motive:
• cerințele care trebuie îndeplinite de către participanții la piața financiară, formulate de Regulamentul UE 2088/2019 (SFDR) și completate de Regulamentul UE 852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, acoperă doar aspectele legate de mediu nu și aspectele sociale și forța de muncă sau aspectele legate de guvernanță. Standardele tehnice aferente aplicării respectivelor regulamente sunt în faza de proiect cu termen de elaborare la finalul anului 2021;
• datele și informațiile cu privire la emitenții sau produsele financiare clasificate durabile sunt limitate și neunitare;
• complexitatea cerințelor formulate prin regulamentele publicate și în proiectul de standarde tehnice necesită timp suplimentar pentru adecvarea proceselor de analiză și raportare a riscurilor de durabilitate.

Înțelegând importanța factorilor ESG (mediu, social și guvernanță) și impactul acestora pe termen lung, Societatea va avea în vedere ca, în funcție de clarificarea aspectelor mai sus menționate, să analizeze și să decidă cu privire la luarea în considerare a efectelor negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, informând investitorii cu privire la orice noi demersuri concrete efectuate în acest sens.

(actualizat în 16 iunie 2021)

Document ESG

Politica privind integrarea riscurilor legate de durabilitate în procesul de luare a deciziilor privind investițiile

(v2 2022)
(document publicat în 2 noiembrie 2022 • 16:00)

Document ESG

Politica privind responsabilitatea socială (CSR)