Contact

Search
Close this search box.

Despre Lion Capital

Profilul companiei

Lion Capital, noua denumire din 24 martie 2023 a Societății de Investiții Financiare (SIF) Banat-Crișana S.A. este constituită ca societate pe acțiuni din noiembrie 1996 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, fiind persoană juridică română, cu o durată de funcționare de 99 de ani.

Lion Capital este constituită ca societate de investiții autoadministrată și este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA), în conformitate cu Legea nr. 74/2015 prin Autorizația numărul 78/09.03.2018, fiind înregistrată în Registrul public ASF cu numărul AFIAA PJR07.1AFIAA/020007 din 09.03.2018.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative, Societatea se califică ca Fond de Investiții Alternative de tip închis, diversificat, destinat investitorilor de retail (FIAIR), autoadministrat, fiind autorizată de ASF în această calitate din iulie 2021, fiind înregistrată în registrul ASF FIAIR sub numărul PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021.

Codul LEI (Legal Entity Identifier) este 254900GAQ2XT8DPA7274.

Capitalul social subscris și vărsat este de 50.751.005,60 lei, divizat în 507.510.056 de acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei pe acțiune. Societatea este listată din 1 noiembrie 1999 la Bursa de Valori București, acțiunile tranzacționându-se inițial sub simbolul SIF1, iar din 15 mai 2023 sub simbolul LION, la categoria Premium a pieței reglementate la vedere.

Evidența acțiunilor și acționarilor societății este ținută de S.C. Depozitarul Central S.A. București.

Serviciile de depozitare a activelor societății sunt asigurate de Banca Comercială Română.

Situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile societății sunt auditate de societatea de audit financiar Deloitte Audit S.R.L.

Activități principale

Domeniul principal de activitate este, conform clasificării activităților din economia națională (CAEN): intermedieri financiare cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii (cod CAEN 64).

Obiectul principal de activitate: alte intermedieri financiare n.c.a. (cod CAEN 6499):

• administrarea portofoliului

• administrarea riscurilor

• alte activități desfășurate în cadrul administrării colective a unui fond de investiții, permise de legislația în vigoare

Sucursale

Lion Capital are o sucursală, care funcționează în municipiul București, entitate fără personalitate juridică ce desfășoară același obiect de activitate cu societatea mamă.

Istoric

2023

Acționarii au aprobat schimbarea denumirii în Lion Capital

În AGEA din 23 februarie 2023 acționarii SIF Banat-Crișana au aprobat schimbarea denumirii societății în Lion Capital. Prin Autorizația nr. 23/16.03.2023, ASF a autorizat modificările intervenite în cuprinsul Actului constitutiv al Societății, inclusiv în ceea ce privește schimbarea denumirii societății din SIF Banat-Crișana SA în Lion Capital SA, iar Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a eliberat, în 24.03.2023, Certificatul de Înregistrare Mențiuni emis în baza Încheierii nr. 3610 din data de 23.03.2023, precum și Certificatul de Înregistrare seria B nr. 4692143, prin care s-a dispus înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor privind schimbarea denumirii societății. 

Din 15 mai 2023, acțiunile societății se tranzacționează la Bursa de valori București sub simbolul bursier LION (anterior: SIF1)

2021

SIF Banat-Crișana a fost autorizată de ASF ca FIAIR

SIF Banat-Crișana a fost autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (FIAIR) având ca depozitar Banca Comercială Română S.A..

2018

SIF Banat-Crișana a fost autorizată de ASF ca AFIA

SIF Banat-Crișana a fost autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA).

2006

SIF Banat-Crișana îndeplinește toate condițiile de funcționare conform legii armonizate a pieței de capital

SIF Banat-Crișana a fost autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, societatea fiind încadrată în categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv (AOPC) cu o politică de investiții diversificată.

1999

Listarea la Bursa de Valori București

Acțiunile SIF Banat-Crișana au fost listate începând cu 1 noiembrie 1999 la categoria I a Bursei de Valori București, tranzacționându-se sub simbolul SIF1. Acțiunile SIF1 au fost incluse în indicele BET-FI, dedicat exclusiv societăților de investiții financiare.

În 1999 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) acordă autorizația definitivă de funcționare a SIF Banat-Crișana ca societate de investiții.

1996

De la FPP I  Banat-Crișana la Societatea de Investiții Financiare (SIF) Banat-Crișana

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana (SIF Banat-Crișana) s-a constituit ca societate pe acțiuni în baza Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare, fiind succesoarea Fondului Proprietății Private I Banat-Crișana. Societatea a avut aproximativ 500.000 de acționari fondatori. Ca urmare a capitalizării unei cote din profitul realizat de FPP I și distribuirea către populație sub formă de acțiuni, în cursul anului 1996 peste opt milioane și jumătate de cetățeni români au devenit acționari SIF Banat-Crișana.

Programul de privatizare în masă

În baza Legii pentru accelerarea privatizării, la nivel național, 4.000 de societăți comerciale au făcut obiectul prevederilor programului de privatizare în masă, după distribuirea către populație și preschimbarea cupoanelor și certificatelor nominative de privatizare în acțiuni. FPP I a avut o implicare activă în PPM, organizând în 11 județe peste 230 de centre de subscriere pentru populație, a preluat aproximativ 670.000 de titluri de privatizare și a întocmit actele de cesiune de acțiuni către cetățenii care au subscris în cadrul PMM la 1.649 de emitenți din portofoliu. Cota de capital social cesionată de FPP I a fost de 1.472 miliarde lei (ROL).

1995

Programul de ofertă publică zonală a FPP-urilor

FPP I a derulat alături de celelalte fonduri ale proprietății private un program de ofertă publică secundară de vânzare de acțiuni, denumit Oferta publică zonală a FPP-urilor, fiind urmărită o reală accelerare a privatizării, bazată pe transparență maximă și o participare accesibilă și nerestrictivă a populației la procesul de privatizare. Programul promovat de FPP I a cuprins 38 de societăți comerciale din portofoliu, opt dintre acestea făcând ulterior parte din lotul primelor 11 companii listate la Bursa de Valori București. Vânzarea acțiunilor în cadrul ofertei publice s-a făcut prin intermediul certificatelor de proprietate deținute de populație, fiind subscrisă o cotă de capital deținută de FPP I în valoare de 179 miliarde lei (ROL).

1993 - 1995

Privatizarea MEBO  

(Management and Employees Buy Out) derulată în această perioadă de FPP I s-a concretizat prin transferul proprietății asupra acțiunilor deținute de fond la 273 de societăți comerciale către asociațiile constituite de conducătorii și salariații acestora. Această acțiune s-a efectuat prin cesiunea de acțiuni deținute de FPP I, contra certificate de proprietate (titluri de proprietate emise în condițiile legii). O cotă de capital social totalizând 130,3 miliarde lei (ROL) a fost transferată de FPP I.

 

1992

Înființarea Fondului Proprietății Private I Banat-Crișana, precursorul Societății de Investiții Financiare (SIF) Banat-Crișana

În baza legii privind privatizarea societăților comerciale, s-au înființat cinci Fonduri ale Proprietății Private, cărora li s-a distribuit 30% din capitalul social al societăților comerciale românești. S-a constituit astfel, la Arad, Fondul Proprietății Private I Banat-Crișana (FPP I). Unul dintre obiectivele principale urmărite de FPP I a fost restructurarea și administrarea în condiții de performanță a portofoliului alocat, constituit inițial din participații la peste 1500 de societăți comerciale. Localizarea majorității companiilor din portofoliu în județele din vestul și nord-vestul țării a oferit specialiștilor FPP I posibilitatea cunoașterii in profunzime a mediului de afaceri din aceste zone.