Contact

Search
Close this search box.

Politici și reglementări interne

Administrarea riscurilor

Lion Capital aplică Politica de administrare a riscurilor semnificative și Procedurile de lucru privind identificarea, evaluarea, măsurarea și controlul acestora, documente revizuite periodic și aprobate de către Consiliul de administrație al Societății.

Consiliul de administrație aprobă apetitul și limitele toleranței la risc ale Lion Capital, precum și politicile și procedurile pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă Societatea. Consiliul de administrație, conducerea executivă/conducerea superioară, după caz, se asigură că la nivelul Lion Capital sunt aplicate politica și procedurile privind riscurile semnificative aprobate, iar în aplicarea acestora sunt utilizate instrumente, tehnici și mecanisme adecvate.

Evaluarea eficienței sistemului de administrare a riscurilor adoptat de Lion Capital se realizează de către consiliul de administrație cel puțin semestrial în baza rapoartelor de risc, în funcție de politicile, procedurile și controalele efectuate.

Funcția permanentă de administrare a riscurilor deține un rol principal în definirea politicii privind riscurile, în monitorizarea și măsurarea riscurilor, asigurând conformitatea permanentă a nivelului de risc cu profilul de risc al Societății asumat de către Consiliul de Administrație. Persoana responsabilă cu administrarea are acces la toate informațiile relevante și furnizează conducerii superioare date actualizate pe baza cărora să poată lua măsuri prompte de remediere, dacă este necesar.

Îndeplinirea funcției de administrare a riscurilor este examinată periodic de către funcția de audit intern și extern.

Structura de conducere a Lion Capital, prin Consiliul de administrație și Comitetul de Audit, aprobă și revizuiește periodic atât strategia de risc, cât și politica de administrare a riscurilor semnificative.

Strategia de administrare a riscurilor semnificative este bazată pe obiectivele privind administrarea riscurilor și urmărește trei parametri: apetitul la risc, profilul de risc și toleranța la risc.

Strategia Consiliului de Administrație al Societății este de asumare a unui apetit la risc de nivel mediu.

Strategia Consiliului de Administrație al Societății este de asumare a unui apetit la risc de nivel mediu. Acest obiectiv are în vedere faptul că, în condiții de dificultăți economice, Societatea va accepta în mod obiectiv un nivel de risc mai ridicat provenind din expunerile existente ale portofoliului Societății, dar va lua toate măsurile necesare pentru reducerea apetitului la risc pentru expunerile noi (viitoare).

EXTRAS

Evaluarea sistemului de management al riscurilor și de control intern pentru anul 2022

(publicat în 17 octombrie 2023 • 11:15)

Consultă documentul ›