Contact

Search
Close this search box.

Despre Lion Capital

Lion Capital (noua denumire din 24 martie 2023 a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana) este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni, fiind unul dintre principalii actori ai pieței de capital din România, cu peste 30 de ani de activitate și expertiză în administrarea activelor financiare.

Lion Capital este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în calitate Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA) din martie 2018, iar din iulie 2021, ASF a autorizat societatea și în calitate de Fond de Investiții Alternative de tip închis, diversificat, destinat investitorilor de retail (FIAIR).

Date bursiere

Data: 2024-07-12, Ora: 16:58 Bursa de Valori București
Informațiile bursiere sunt prezentate în scop informativ, nefiind destinate fundamentării deciziilor investiționale. Datele de tranzacționare sunt întârziate cu 15 minute.

2,8400 lei
0 %
Preț curent 2,8400 (lei)
Preț deschidere 2,8400 (lei)
Preț minim 2,7700 (lei)
Preț maxim 2,8500 (lei)
Variație 0,0000 (lei) 0 (%)
Volum 128.309 (acțiuni)
Capitalizare 1.441.328.559,04 (lei)
Stare Closed

Evoluția valorii activului net în 2024

Exercițiul financiar 2024

Raport pentru trimestrul I 2024

Exercițiul financiar 2023

Raportul anual 2023

Exercițiul financiar 2023

Raport pentru trimestrul III 2023

Știri și evenimente

În primul trimestru al anului 2024, activitatea de administrare a activelor Lion Capital S.A. a continuat în direcția anterior menționată de concentrare pe calibrarea portofoliului pe active / instrumente financiare ce beneficiază de pe urma unui context inflaționist și continuarea restructurării portofoliului, prin reducerea expunerilor care nu se încadrează în strategia investițională a Fondului. Valoarea

Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2023

Rezultate financiare la 30 septembrie 2023

Rezultate financiare la 30 iunie 2023

Următorul eveniment din calendarul financiar 2024
  • 30 AUGUST 2024

    Prezentarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare individuale pentru semestrul I 2024