Contact

Search
Close this search box.

Despre Lion Capital

Lion Capital (noua denumire din 24 martie 2023 a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana) este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni, fiind unul dintre principalii actori ai pieței de capital din România, cu peste 30 de ani de activitate și expertiză în administrarea activelor financiare.

Lion Capital este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în calitate Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA) din martie 2018, iar din iulie 2021, ASF a autorizat societatea și în calitate de Fond de Investiții Alternative de tip închis, diversificat, destinat investitorilor de retail (FIAIR).

Date bursiere

Data: 2024-04-17, Ora: 17:57 Bursa de Valori București
Informațiile bursiere sunt prezentate în scop informativ, nefiind destinate fundamentării deciziilor investiționale. Datele de tranzacționare sunt întârziate cu 15 minute.

2,9400 lei
1,38 %
Preț curent 2,9400 (lei)
Preț deschidere 2,9000 (lei)
Preț minim 2,9000 (lei)
Preț maxim 2,9800 (lei)
Variație 0,0400 (lei) 1,38 (%)
Volum 9.870 (acțiuni)
Capitalizare 1.492.079.564,64 (lei)
Stare Closed

Evoluția valorii activului net în 2024

Exercițiul financiar 2023

Rezultate financiare preliminare 2023

Exercițiul financiar 2023

Raport pentru trimestrul III 2023

Exercițiul financiar 2023

Raport pentru semestrul I 2023

Știri și evenimente

Lion Capital încheie anul 2023 cu o poziție financiară solidă și un profit net superior nivelului aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli, într-un context marcat de volatilitate și evoluții macroeconomice imprevizibile. Activitatea Lion Capital în anul 2023 a urmărit direcțiile planului de activitate aprobat de acționari, principalele obiective investiționale fiind axate pe menținerea unui […]

Rezultate financiare la 30 septembrie 2023

Rezultate financiare la 30 iunie 2023

Prima ședință de tranzacționare pentru Lion Capital sub noul simbol bursier

Următorul eveniment din calendarul financiar 2024
  • 29 (30) APRILIE 2024

    Adunarea Generală Ordinară (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) Lion Capital