Contact

Despre Lion Capital

Lion Capital (noua denumire din 24 martie 2023 a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana) este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni, fiind unul dintre principalii actori ai pieței de capital din România, cu peste 30 de ani de activitate și expertiză în administrarea activelor financiare.

Lion Capital este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în calitate Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA) din martie 2018, iar din iulie 2021, ASF a autorizat societatea și în calitate de Fond de Investiții Alternative de tip închis, diversificat, destinat investitorilor de retail (FIAIR).

Date bursiere

Data: 2023-11-29, Ora: 17:50 Bursa de Valori București
Informațiile bursiere sunt prezentate în scop informativ, nefiind destinate fundamentării deciziilor investiționale. Datele de tranzacționare sunt întârziate cu 15 minute.

2,4600 lei
0,41 %
Preț curent 2,4600 (lei)
Preț deschidere 2,4500 (lei)
Preț minim 2,4000 (lei)
Preț maxim 2,4800 (lei)
Variație 0,0100 (lei) 0,41 (%)
Volum 14.784 (acțiuni)
Capitalizare 1.248.474.737,76 (lei)
Stare Closed

Evoluția valorii activului net în 2023

Exercițiul financiar 2023

Raport pentru trimestrul III 2023

Exercițiul financiar 2023

Raport pentru semestrul I 2023

Exercițiul financiar 2023

Raport pentru trimestrul I 2023

Știri și evenimente

Activitatea Lion Capital în primele nouă luni ale anului 2023 a urmărit direcțiile planului de activitate aprobat de acționari, principalele obiective investiționale fiind axate pe menținerea unui portofoliu diversificat de active administrate, o implicare activă în managementul participațiilor majoritare și calibrarea portofoliului pe instrumente financiare ce beneficiază de pe urma unui context inflaționist. Rezultatele atinse […]

Rezultate financiare la 30 iunie 2023

Prima ședință de tranzacționare pentru Lion Capital sub noul simbol bursier

Rezultate financiare la 31 martie 2023

Ultimul eveniment din calendarul financiar 2023
  • 15 NOIEMBRIE 2023

    Prezentarea Raportului trimestrial și a rezultatelor financiare pentru trimestrul III 2023