Contact

Search
Close this search box.

Știri și evenimente

Lion Capital încheie anul 2023 cu o poziție financiară solidă și un profit net superior nivelului aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli, într-un context marcat de volatilitate și evoluții macroeconomice imprevizibile. Activitatea Lion Capital în anul 2023 a urmărit direcțiile planului de activitate aprobat de acționari, principalele obiective investiționale fiind axate pe menținerea unui […]

Rezultate financiare la 30 septembrie 2023

Rezultate financiare la 30 iunie 2023

Prima ședință de tranzacționare pentru Lion Capital sub noul simbol bursier

Rezultate financiare la 31 martie 2023

Hotărârile AGOA și AGEA din 27 aprilie 2023