Contact

Search
Close this search box.

Adunări generale ale acționarilor

Adunări generale ale acționarilor în 2024

Adunarea Generală Ordinară (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară (AGEA) a acționarilor din 29 (30) aprilie 2024
Materiale informative pentru AGOA convocată pentru 29 (30) aprilie 2024 (publicate în 29 martie 2024 • 08:30) Materiale informative pentru AGEA convocată pentru 29 (30) aprilie 2024 (publicate în 29 martie 2024 • 08:40) Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale pentru AGOA din 29 (30) aprilie 2024 actualizate după completarea ordinii de zi (actualizate în 15 aprilie 2024 • 12:00) Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale pentru AGEA din 29 (30) aprilie 2024 actualizate după completarea ordinii de zi (actualizate în 15 aprilie 2024 • 12:00) Alte informații (publicate în 24 aprilie 2024 • 12:00) La data de 17 aprilie 2024, data de referință pentru adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară (AGEA) a acționarilor convocate pentru 29 (30) aprilie 2024, Lion Capital S.A. are un capital social de 50.751.005,60 lei, împărțit în 507.510.056 de acțiuni și un număr de 507.510.056 drepturi de vot.
Adunări generale ale acționarilor în 2023
Adunarea generală ordinară a acționarilor din 26 (27) octombrie 2023​
Materiale informative pentru AGOA convocată pentru 26 (27) octombrie 2023 (publicate în 26 septembrie 2023 • 18:00) Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale pentru AGOA din 26 (27) octombrie 2023 (publicate în 26 septembrie 2023 • 18:00) Alte informații (publicate în 25 octombrie 2023 • 08:30)
La data de 13 octombrie 2023, data de referință pentru adunarea generală ordinară (AGOA) convocată pentru 26 (27) octombrie 2023, Lion Capital S.A. are un capital social de 50.751.005,60 lei, împărțit în 507.510.056 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat 990.000 de acțiuni deținute de societate, achiziționate în cadrul ofertei publice de cumpărare autorizate de ASF prin Decizia nr. 123/08.02.2023, derulată în perioada 16 februarie – 1 martie 2023 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.
Adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 27 (28) aprilie 2023​
Materiale informative pentru AGOA convocată pentru 27 (28) aprilie 2023 (publicate în 27 martie 2023 • 19:00) Materiale informative pentru AGEA convocată pentru 27 (28) aprilie 2023 (publicate în 27 martie 2023 • 18:00) Procedură și documente Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale pentru AGOA din 27 (28) aprilie 2023, actualizate după completarea ordinii de zi (actualizate în 11 aprilie 2023 • 18:30) Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale pentru AGEA din 27 (28) aprilie 2023(publicate în 27 martie 2023 • 18:40) Alte informații (publicate în 26 aprilie 2023 • 16:00)
La data de 18 aprilie 2023, data de referință pentru adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 27 (28) aprilie 2023, Lion Capital are un capital social de 50.751.005,60 lei, împărțit în 507.510.056 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat 990.000 de acțiuni deținute de societate, achiziționate în cadrul ofertei publice de cumpărare autorizate de ASF prin Decizia nr. 123/08.02.2023, derulată în perioada 16 februarie – 1 martie 2023 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.
Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 23 (24) februarie 2023
Materiale informative pentru AGEA convocată pentru 23 (24) februarie 2023 (publicate în 23 ianuarie 2023 • 12:00) Procedură și documente   Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale pentru AGEA din 23 (24) februarie 2023 (publicate în 23 ianuarie 2023 • 12:00) Alte informații (publicate în 23 februarie 2023 • 09:00)
La data de 10 februarie 2023, data de referință pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 23 (24) februarie 2023, SIF Banat-Crișana are un capital social de 50.751.005,60 lei, împărțit în 507.510.056 de acțiuni și un număr de 507.510.056 drepturi de vot.
Adunări generale ale acționarilor în 2022
Adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară (AGEA) ale acționarilor din 28 (29) aprilie 2022

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGOA
(publicate în 28 martie 2022 • 19:00)

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGEA
(publicate în 28 martie 2022 • 19:00)

Procedură
(publicată în 28 martie 2022 • 19:00)

Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale pentru AGOA din 28 (29) aprilie 2022
(publicate în 28 martie 2022 • 19:00)

Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale pentru AGEA din 28 (29) aprilie 2022
(publicate în 28 martie 2022 • 19:00)

Alte informații
(publicate în 27 aprilie 2022 • 16:00)

La data de 14 aprilie 2022, data de referință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 28 (29) aprilie 2022, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.542.236,30 lei, împărțit în 515.422.363 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 7.912.307 acțiuni deținute de societate, achiziționate în cadrul ofertei publice de cumpărare, autorizată de ASF prin Decizia nr. 1166/22.09.2021, derulată în perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990;
• 11.731.720 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 272 alin. 1 lit. a din Legea nr. 126/2018, coroborate cu cele ale Regulamentului ASF nr. 3/2016, conform solicitării ASF.
Adunări generale ale acționarilor în 2021
Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 25 (26) noiembrie 2021

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGEA
(publicate în 25 octombrie 2021 • 15:50)

 

Procedură și documente
(publicat în 26 octombrie 2021 • 16:00)

 

Alte informații
(publicate în 24 noiembrie 2021 • 16:00)

La data de 11 noiembrie 2021, data de referință pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 25 (26) noiembrie 2021, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.542.236,30 lei, împărțit în 515.422.363 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 8.792.307 de acțiuni deținute de societate, achiziționate în cadrul ofertei publice de cumpărare autorizată de ASF prin Decizia nr. 1166/22.09.2021, derulată în perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990;
• 11.731.720 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 272 alin. 1 lit. a din Legea nr. 126/2018, coroborate cu cele ale Regulamentului ASF nr. 3/2016, conform solicitării ASF.
Adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 11 (12) octombrie 2021

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGOA
(publicate în 10 septembrie 2021 • 14:00)

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGEA
(publicate în 10 septembrie 2021 • 14:00)

 

Procedură și documente

Alte informații
(publicate în 8 octombrie 2021 • 11:00)

a data de 27 septembrie 2021, data de referință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 11 (12) octombrie 2021, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.542.236,30 lei, împărțit în 515.422.363 de acțiuni, din care 11.731.720 de acțiuni cu drept de vot suspendat în temeiul art. 272 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu cele ale Regulamentului ASF nr. 3/2016, conform solicitării ASF.
Adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 26 (27) aprilie 2021
MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGOA (publicate în 26 martie 2021 • 18:00) MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGEA (publicate în 26 martie 2021 • 18:30) Procedură și documente (publicate în 23 martie 2021 • 18:40) Alte informații (publicate în 23 aprilie 2021 • 14:00)
La data de 14 aprilie 2021, data de referință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 26 (27) aprilie 2021, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.542.236,30 lei, împărțit în 515.422.363 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat: • 880.000 de acțiuni deținute de societate, achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în baza hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990; • 11.731.720 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 272 alin. 1 lit. a din Legea nr. 126/2018, coroborate cu cele ale Regulamentului ASF nr. 3/2016, conform solicitării ASF.
Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) din 6 (7) ianuarie 2021

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGOA

 

Procedură și documente

 

Lista candidaților pentru posturile de administrator
care și-au depus candidatura până în 14 decembrie 2020, ora 16:00, termenul limită menționat în Convocator:

 Numele și prenumele candidatuluiLocalitate de domiciliuCalificare profesionalăPropus deCazier fiscalCazier judiciar
1Bogdan-Alexandru DrăgoiBucureștieconomistConsiliul de administrațienu există mențiuninu există mențiuni
2Radu-Răzvan StrăuțBradjuristConsiliul de administrațienu există mențiuninu există mențiuni
3Ionel-Marian CiucioiBucureștieconomistConsiliul de administrațienu există mențiuninu există mențiuni
4Marcel PfisterTriesen – LiechtensteineconomistConsiliul de administrațienu există mențiuninu există mențiuni
5Sorin MaricaBucureștieconomistConsiliul de administrațienu există mențiuninu există mențiuni

Alte informații

La data de 18 decembrie 2020, data de referință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) din 6 (7) ianuarie 2021, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.746.072,40 lei, împărțit în 517.460.724 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 2.918.361 de acțiuni deținute de societate, achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în baza hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990;
• 11.527.884 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 272 alin. 1 lit. a din Legea nr. 126/2018, coroborate cu cele ale Regulamentului ASF nr. 3/2016, conform solicitării ASF.
Adunări generale ale acționarilor în 2020
Adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 2 (3) noiembrie 2020

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGEA

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGOA

 

Procedură

 

Alte informații

La data de 22 octombrie 2020, data de referință pentru adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară a acționarilor din 2 (3) noiembrie 2020, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.746.072,40 lei, împărțit în 517.460.724 acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 2.918.361 de acțiuni deținute de societate achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în baza hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990;
• 11.527.884 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 272 alin. 1 lit. a din Legea nr. 126/2018, coroborate cu cele ale Regulamentului ASF nr. 3/2016, conform solicitării ASF.
Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 6 (7) iulie 2020
MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGEA Procedură Alte informații
La data de 23 iunie 2020, data de referință pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din 6 (7) iulie 2020, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.746.072,40 lei, împărțit în 517.460.724 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat: • 37.400.920 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297 / 2004, conform Deciziei ASF nr. 767 din 1 iulie 2020; • 2.918.361 de acțiuni deținute de societate achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în baza hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990.
Adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară (AGEA) ale acționarilor din 27 (28) aprilie 2020

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGOA

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGEA

 

Procedură și documente

 

Alte informații

La data de 13 aprilie 2020, data de referință pentru adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară a acționarilor din 27 (28) aprilie 2020, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.746.072,40 lei, împărțit în 517.460.724 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 37.400.930 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297 / 2004, conform Deciziilor ASF nr. 522 și nr. 523 din 22 aprilie 2020;
• 2.918.361 de acțiuni deținute de societate achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în baza hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990.
Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 10 (11) martie 2020

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGEA

 

Procedură și documente

 

Alte informații

La data de 20 februarie 2020, data de referință pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din 10 (11) martie 2020, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.746.072,40 lei, împărțit în 517.460.724 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 37.400.930 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297 / 2004, conform Deciziilor ASF nr. 276, nr. 277, nr. 278 și nr. 279 din 5 martie 2020;
• 2.918.361 de acțiuni deținute de societate achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în baza hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990.
Adunări generale ale acționarilor în 2019
Adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară (AGEA) a acționarilor din 20 (21) iunie 2019

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGOA

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGEA

 

Procedură și documente

 

Alte informații

La data de 6 iunie 2019, data de referință pentru adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară a acționarilor din 20 (21) iunie 2019, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.746.072,40 lei, împărțit în 517.460.724 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 37.400.941 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297 / 2004, conform Deciziilor ASF nr. 831, nr. 832, nr. 833 și nr. 834 din 19.06.2019;
• 89.656 de acțiuni deținute de societate achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990.
Adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară (AGEA) a acționarilor din 22 (23) aprilie 2019

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGOA

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGEA

 

Procedură și documente

 

Alte informații

La data de 9 aprilie 2019, data de referință pentru adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară a acționarilor din 22 (23) aprilie 2019, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.746.072,40 lei, împărțit în 517.460.724 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 37.450.921 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297 / 2004, conform Deciziilor ASF nr. 560 și nr. 561 din 18.04.2019;
• 89.656 de acțiuni deținute de societate achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990.
Adunări generale ale acționarilor în 2018
Adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară (AGEA) a acționarilor din 26 (27) aprilie 2018

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGOA

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGEA

 

Lista candidaturilor pentru postul vacant de administrator

 Numele și prenumele candidatuluiLocalitate de domiciliuCalificare profesionalăPropus deCazier fiscalCazier judiciar
1Ionel-Marian CiucioiBucureștieconomistConsiliul de administrațienu există mențiuninu există mențiuni

 

Procedură și documente

 

Alte informații

La data de 12 aprilie 2018, data de referință pentru adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară a acționarilor din 26 (27) aprilie 2018, SIF Banat-Crișana are un capital social de 52.000.000 lei, împărțit în 520.000.000 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 37.273.956 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297 / 2004, conform Deciziei ASF nr. 517 / 25.04.2018;
• 2.539.276 de acțiuni deținute de societate în urma programelor de răscumpărare derulate în 2016 și 2017 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990.
Adunări generale ale acționarilor în 2017
Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) din 30 (31) august 2017

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGOA

 

Procedură și documente

 

Alte informații

La data de 18 august 2017, data de referință pentru adunarea generală ordinară din 30 (31) august 2017, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 35.831.493 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, conform Deciziei ASF nr. 1230/30.08.2017;
• 30.849.268 de acțiuni deținute de societate în urma programului de răscumpărare aprobat de AGEA din 25 aprilie 2016 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.
Adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară (AGEA) acționarilor din 20 (21) aprilie 2017

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGOA

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGEA

 

Procedură și documente

 

Lista candidaților pentru posturile de administrator
care și-au depus candidatura până în 17 martie 2017, ora 16.00, termenul limită menționat în Convocator:

 Numele și prenumele candidatuluiLocalitate de domiciliuCalificare profesionalăPropus deCazier fiscalCazier judiciar
1Bogdan-Alexandru DrăgoiBucureștieconomistConsiliul de administrațienu există mențiuninu există mențiuni
2Octavian AvrămoiuBucureștijuristConsiliul de administrațienu există mențiuninu există mențiuni
3Ion StancuBucureștieconomistConsiliul de administrațienu există mențiuninu există mențiuni
4Dan WeilerBucureștieconomistConsiliul de administrațienu există mențiuninu există mențiuni
5Ionel-Marian CiucioiBucureștieconomistConsiliul de administrațienu există mențiuninu există mențiuni
6Marcel Heinz PfisterTriesen – Liechtensteineconomistacționarnu există mențiuninu există mențiuni
7Radu Răzvan StrăuțBradjuristacționarnu există mențiuninu există mențiuni
8Sorin MaricaBucureștieconomistacționarnu există mențiuninu există mențiuni

 

Alte informații

La data de 3 aprilie 2017, data de referință pentru adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară a acționarilor din 20 (21) aprilie 2017, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 35.831.493 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, conform Deciziei ASF nr. 517/12.04.2017;
• 30.849.268 de acțiuni deținute de societate în urma programului de răscumpărare aprobat de AGEA din 25 aprilie 2016 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.
Adunări generale ale acționarilor în 2016
Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 10 (11) octombrie 2016

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGEA

 

Procedură și documente

 

Alte informații

La data de 23 septembrie 2016, data de referință pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din 10 (11) octombrie 2016, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 49.741.993 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, conform Deciziei ASF nr. 1936/05.10.2016;
• 30.849.268 de acțiuni deținute de societate în urma programului de răscumpărare aprobat de AGEA din 25 aprilie 2016 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.
Adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară (AGEA) a acționarilor din 29 (30) august 2016

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGOA

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGEA

 

Procedură și documente

 

Alte informații

La data de 16 august 2016, data de referință pentru adunările generale ale acționarilor din 29/30 august 2016, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 de acțiuni. Totalul drepturilor de vot este de 548.849.268, din care sunt suspendate 49.741.993.
Adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 25 (26) aprilie 2016

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGOA

 

MATERIALE INFORMATIVE PENTRU AGEA

 

Procedura AGA

 

Lista candidaților pentru postul vacant de administrator, la 21 martie 2016:

 Numele și prenumele candidatuluiLocalitate de domiciliuCalificare profesionalăPropus deCazier fiscalCazier judiciar
1CIUCIOI IonelBucureștieconomistConsiliul de administrațienu există mențiuninu există mențiuni

 

Alte informații

La data de 8 aprilie 2016, data de referință pentru adunările generale ale acționarilor din 25/26 aprilie 2016, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 de acțiuni. Totalul drepturilor de vot este de 548.849.268, din care sunt suspendate 56.928.493.
Adunări generale ale acționarilor în 2015
Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) din 8 (9) iunie 2015

 

Materiale informative

 

Procedura AGA

 

Alte informații

La data de 26 mai 2015, data de referință pentru AGA din 8/9 iunie 2015, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 de acțiuni. Totalul drepturilor de vot este de 548.849.268, din care sunt suspendate 101.354.493.
Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) din 28 (29) aprilie 2015

 

MATERIALE INFORMATIVE

 

Proceduri și documente AGOA

 

Lista candidaților pentru posturile vacante de administratori, la 25 martie 2015:

 Numele și prenumele candidatuluiLocalitate de domiciliuCalificare profesionalăPropus deCazier fiscalCazier judiciar
1AVRĂMOIU OctavianBucureștijuristacționarnu există mențiuninu există mențiuni
2WEILER DanBucureștieconomistacționarnu există mențiuninu există mențiuni
3BOBIRCĂ Ana BarbaraBucureștieconomistacționarnu există mențiuninu există mențiuni
4CIUCIOI Ionel-MarianBucureștieconomistConsiliul de administrațienu există mențiuninu există mențiuni

Alte informații

La data de 10 aprilie 2015, data de referință pentru AGA din 28/29 aprilie 2015, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 acțiuni. Totalul drepturilor de vot este de 548.849.268, din care sunt suspendate 101.354.493.
Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) din 2 (3) martie 2015
Adunări generale ale acționarilor în 2014
Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) din 14 (15) aprilie 2014

 

La data de 27 martie 2014, data de referință pentru AGA din 14 (15) aprilie 2014, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 de acțiuni. Totalul drepturilor de vot este de 548.849.268, din care sunt suspendate 24.998.943.

Candidatură depusă până în data de 13 martie 2014 (data limită de depunere menționată în Convocator)

Prenume, NumeLocalitate de domiciliuCalificare profesională
Najib El LakisBucureștieconomist

Procedura AGA

Adunări generale ale acționarilor în 2013