Contact

Search
Close this search box.

Guvernanță corporativă

Guvernanță corporativă

Lion Capital (noua denumire din 24 martie 2023 a SIF Banat-Crișana) este angajată în menținerea și  dezvoltarea celor mai bune practici de guvernanță corporativă, cu scopul de a asigura un proces decizional eficient, care să conducă la viabilitatea pe termen lung a afacerii, atingerea obiectivelor companiei și crearea unei valori sustenabile pentru toate părțile interesate (acționari, conducere, angajați, parteneri, autorități).

Administratorii, directorii și angajații Societății și-au asumat datoria de a da dovadă de diligență, responsabilitate și loialitate față de companie, adoptând deciziile în interesul Societății și pentru creșterea valorii acesteia, ținând cont de interesele legitime ale tuturor părților interesate (stakeholderi).

Din 2011, Consiliul de administrație al Societății a decis conformarea voluntară la Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București (CGC). Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București este disponibil pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

Prevederile Regulamentului de Guvernanță Corporativă al Societății, adoptat în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 2/2016, au un caracter supletiv actelor normative din România și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară, incidente funcționării emitenților listați la Bursa de Valori București.

Documente de referință

Actul Constitutiv al Lion Capital ↓ pdf

rescris la 28 aprilie 2023

Organigrama ↓ pdf

(în vigoare din 1 decembrie 2023) document publicat în 29 noiembrie 2023 • 16:00

Regulament de guvernanță corporativă ↓ pdf

(în vigoare din 1 iunie 2022) publicat în 31 mai 2022 • 16:00

Stadiul conformării cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al BVB ↓ pdf

la 31 decembrie 2023

Declarația privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă conform Reg. ASF nr. 2/2016 ↓ pdf

la 31 decembrie 2023

Politica de remunerare ↓ pdf

aprobată prin Hotărârea nr. 4 de AGOA din 6 ianuarie 2021, completată conform Hotărârii nr. 8 a AGOA din 26 aprilie 2021

Politica de dividend ↓ pdf