Contact

Search
Close this search box.

Activul net

Activul net

Evaluarea activelor pentru calculul activului net al Lion Capital se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 (art. 113-122), Regulamentului ASF nr. 10/2015 și Regulamentului ASF nr. 7/2020, astfel cum acestea au fost modificate și completate ulterior.

Valoarea activului net (VAN) se calculează ca diferență între valoarea totală a activelor și valoarea însumată a datoriilor și a veniturilor înregistrate în avans.

Valoarea activului net este certificată de depozitarul activelor Lion Capital.

În conformitate cu prevederile în vigoare, valoarea activului net calculată lunar este comunicată ASF și BVB și publicată pe website-ul societății în termen de 15 zile de la sfârșitul lunii pentru care se face raportarea.

Valoarea unitară a activului net (VUAN) = Valoarea netă a activului ⁄ Numărul acțiunilor emise și aflate în circulație.

Valorile lunare ale activului net în 2024

DataValoare activ net (lei) VUAN (lei/acțiune) Detalii
31 ianuarie 2024 4.134.267.9128,1621 Anexa 10 ↓ pdf
29 februarie 2024 4.177.422.3108,2473 Anexa 10 ↓ pdf
31 martie 2024 4.281.417.3498,4361 Anexa 10 ↓ pdf
30 aprilie 2024 4.322.951.6138,5180 Anexa 10 ↓ pdf

Valorile lunare ale activului net în 2023

DataValoare activ net (lei) VUAN (lei/acțiune) Detalii
31 ianuarie 2023 3.229.171.842 6,3628 Anexa 10 ↓ pdf
28 februarie 20233.336.738.1196,5747Anexa 10 ↓ pdf
31 martie 20233.304.373.1946,5237Anexa 10 ↓ pdf
30 aprilie 20233.381.857.3616,6767Anexa 10 ↓ pdf
31 mai 20233.386.411.6116,6856Anexa 10 ↓ pdf
30 iunie 20233.455.859.4636,8227Anexa 10 ↓ pdf
31 iulie 20233.606.877.4887,1209Anexa 10 ↓ pdf
31 august 20233.653.666.0857,2133Anexa 10 ↓ pdf
30 septembrie 20233.810.739.4047,5234Anexa 10 ↓ pdf
31 octombrie 20233.841.393.2817,5839Anexa 10 ↓ pdf
30 noiembrie 20233.872.164.3457,6446Anexa 10 ↓ pdf
31 decembrie 20233.982.788.3007,8630Anexa 10 ↓ pdf
31 decembrie 2023 (recalculat)4.095.059.7428,0847Anexa 10 ↓ pdf

Valorile lunare ale activului net în 2022

DataValoare activ net (lei) VUAN (lei/acțiune) Detalii
31 ianuarie 2022 3.377.454.3776,6550 Anexa 10 ↓ pdf
31 ianuarie 2022 (recalculat)3.403.955.7896,7072Anexa 10 ↓ pdf
28 februarie 20223.247.074.8066,3981Anexa 10 ↓ pdf
28 februarie 2022 (recalculat)3.272.781.1766,4487Anexa 10 ↓ pdf
31 martie 20223.270.800.8656,4448Anexa 10 ↓ pdf
30 aprilie 20223.208.934.1346,3229Anexa 10 ↓ pdf
31 mai 20223.217.815.9976,3404Anexa 10 ↓ pdf
30 iunie 20223.158.634.4126,2238Anexa 10 ↓ pdf
31 iulie 20223.161.314.8546,2291Anexa 10 ↓ pdf
31 august 20223.173.740.7706,2536Anexa 10 ↓ pdf
30 septembrie 20222.989.337.0305,8902Anexa 10 ↓ pdf
31 octombrie 20223.035.668.4215,9815Anexa 10 ↓ pdf
30 noiembrie 20223.184.678.9666,2751Anexa 10 ↓ pdf
31 decembrie 20223.151.290.4376,2093Anexa 10 ↓ pdf
31 decembrie 2022 (recalculat)3.238.773.5736,3817Anexa 10 ↓ pdf

Valorile lunare ale activului net în 2021

DataValoare activ net (lei) VUAN (lei/acțiune) Detalii
29 ianuarie 2021 2.910.037.8925,6556 Anexa 16 ↓ pdf
26 februarie 20212.901.467.9365,6389Anexa 16 ↓ pdf
31 martie 20213.082.079.7715,9899Anexa 16 ↓ pdf
29 aprilie 20213.159.994.7736,1414Anexa 16 ↓ pdf
31 mai 20213.248.754.6556,3031Anexa 16 ↓ pdf
30 iunie 20213.308.207.0706,4184Anexa 16 ↓ pdf
31 iulie 20213.146.216.6686,1042Anexa 10 ↓ pdf
31 august 20213.264.953.3626,3345Anexa 10 ↓ pdf
30 septembrie 20213.375.482.3076,5490Anexa 10 ↓ pdf
31 octombrie 20213.293.519.6486,5008Anexa 10 ↓ pdf
30 noiembrie 20213.307.360.2556,5282Anexa 10 ↓ pdf
31 decembrie 20213.363.153.7026,6268Anexa 10 ↓ pdf
31 decembrie 2021 (recalculat)3.408.921.7836,7170Anexa 10 ↓ pdf

Valorile lunare ale activului net în 2020

DataValoare activ net (lei) VUAN (lei/acțiune) Detalii
31 ianuarie 2020 2.737.002.346 5,3193 Anexa 16 ↓ pdf
28 februarie 20202.555.451.6074,9665Anexa 16 ↓ pdf
31 martie 20202.255.987.2824,3845Anexa 16 ↓ pdf
30 aprilie 20202.325.199.8144,5190Anexa 16 ↓ pdf
29 mai 20203.513.966.8786,8293Anexa 16 ↓ pdf
30 iunie 20203.522.448.9606,8458Anexa 16 ↓ pdf
31 iulie 20203.990.206.8117,7549Anexa 16 ↓ pdf
31 august 20202.625.207.5305,1020Anexa 16 ↓ pdf
30 septembrie 20202.624.536.0995,1007Anexa 16 ↓ pdf
30 octombrie 20202.559.938.3334,9752Anexa 16 ↓ pdf
27 noiembrie 20202.745.688.9235,3362Anexa 16 ↓ pdf
31 decembrie 20202.826.268.753 5,4928Anexa 16 ↓ pdf
31 decembrie 2020 (recalculat)2.884.036.1205,6051Anexa 16 ↓ pdf

Valorile lunare ale activului net în 2019

Arhiva rapoartelor pentru valorile lunare ale activului net
↓ .zip 1,3 MB

Valorile lunare ale activului net în 2018

Arhiva rapoartelor pentru valorile lunare ale activului net
↓ .zip 1,44 MB

Valorile lunare ale activului net în 2017

Arhiva rapoartelor pentru valorile lunare ale activului net
↓ .zip 1,48 MB

Valorile lunare ale activului net în 2016

Arhiva rapoartelor pentru valorile lunare ale activului net
↓ .zip 712 KB

Valorile lunare ale activului net în 2015

Arhiva rapoartelor pentru valorile lunare ale activului net
↓ .zip 604 KB

Valorile lunare ale activului net în 2014

Arhiva rapoartelor pentru valorile lunare ale activului net
↓ .zip 698 KB

Valorile lunare ale activului net în 2013

Arhiva rapoartelor pentru valorile lunare ale activului net
↓ .zip 1,87 MB

Document cu informații esențiale

Performanța anterioară a activelor nete

Document elaborat în 31.01.2024
conform anexei VIII la regulamentul delegat (UE) 2268/2021

Evoluția valorii activului net

valori la final de an

Metode de evaluare a activelor

Evaluarea activelor pentru calculul activului net al Lion Capital se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 (art. 113-122), Regulamentului ASF nr. 10/2015 și Regulamentului ASF nr. 7/2020, astfel cum acestea au fost modificate și completate ulterior.

Categorii de active Metode de evaluare

1.0 Instrumentele financiare admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru

1.1 Acțiuni

a) La prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul

b) Prin excepție de la prevederile de la litera a) de mai sus, în cazul societăților pe acțiuni admise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unui sistem multilateral de tranzacționare cu o lichiditate considerată de Lion Capital, în baza unei judecăți de valoare prudențiale referitoare la piața activă definită de Standardul internațional de raportare financiară 13 - Evaluarea la valoarea justă (IFRS 13), ca fiind nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piață, acțiunile societăților respective vor fi evaluate în activul Lion Capital în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii, în baza unui raport de evaluare. Lion Capital menține această metodă de evaluare pentru o perioadă de cel puțin un an calendaristic, pentru respectivele acțiuni considerate nelichide

 

1.2 Instrumentele financiare
cu venit fix

Metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului

1.3 Instrumentele pieței monetare

Metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului

1.4 Instrumente
financiare derivate

La prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare aferent zilei pentru care se efectuează calculul

1.5 Titluri de participare
emise de O.P.C.

La prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare aferent zilei pentru care se efectuează calculul

2.0 Instrumentele financiare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru

2.1 Acțiuni

Valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală (întocmită în conformitate cu Reglementările contabile naționale aplicabile emitentului sau întocmită în conformitate cu IFRS) a entității respective.

În cazul în care Lion Capital deține peste 33% din capitalul social, exclusiv în conformitate cu standardele internaționale de evaluare în baza unui raport de evaluare, actualizat cel puțin anual.

În cazul instituțiilor de credit, valoarea contabilă pe acțiune are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la BNR

2.2 Instrumentele financiare
cu venit fix

Metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului

2.3 Instrumentele pieței monetare

Metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului

2.4 Instrumente
financiare derivate

Valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) și aprobate de către consiliul de administrație / conducerea SAI / societății de investiții care se autoadministrează

2.5 Titluri de participare
emise de O.P.C.

Ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată de administratorul acestora sau publicată de firme private recunoscute internațional (de exemplu, Bloomberg, Reuters).

3.0 Instrumente financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare.

Valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală (întocmită în conformitate cu Reglementările contabile naționale aplicabile emitentului sau întocmită în conformitate cu IFRS) a entității respective. În cazul instituțiilor de credit, valoarea contabilă pe acțiune are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la BNR

4.0 Deținerile din conturile curente

Soldul disponibil la data pentru care se efectuează calculul.
Sumele existente în conturile curente ale O.P.C.
La instituțiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero

5.0 Depozitele bancare și certificatele de depozit

Metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului

6.0 Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare, în cazul apariției unor evenimente de natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 (orice noi evenimente apărute în activitatea emitentului, care nu au fost aduse la cunoștința publicului și care pot conduce la modificări ale prețului acțiunilor, datorită efectului acestor evenimente asupra situației patrimoniale și financiare sau asupra activității emitentului în ansamblu)

Prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile, calculat până la data apariției unui asemenea eveniment

7.0 Acțiunile netranzacționate sau admise la tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare ale căror situații financiare nu sunt disponibile în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere

La valoarea zero sau la valoarea stabilită prin utilizarea informațiilor din raportările financiare trimestriale/semestriale publicate pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare, în cazul în care aceste informații sunt disponibile

8.0 Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare (sunt incluse în activul net al O.P.C. de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează)

La valoarea zero

9.0 Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare și a celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate

La valoarea zero
(de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează)

10.0 Acțiunile societăților comerciale neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative dar netranzacționate în ultimele 30 de zile, cu valori negative ale capitalului propriu

La valoarea zero

11.0 Acțiuni deținute ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu contraprestație în bani

Prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală
sau
prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de tranzacționare de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul

12.0 Acțiuni emise de societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare, în legătură cu care A.S.F. sau o altă autoritate competentă a hotărât deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială

Valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală aprobată a entității respective.
În cazul instituțiilor de credit, valoarea contabilă pe acțiune are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la B.N.R.

13.0 Acțiunile rezultate prin divizare/consolidarea valorii nominale admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate

Prin împărțirea prețului anterior divizării la coeficientul de divizare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare.

14.0 Înregistrarea instrumentelor financiare din portofoliu se face începând cu data efectuării tranzacției

15.0 Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital sunt înregistrate în activul Lion Capital în prima zi în care în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital