Contact

Search
Close this search box.

Acțiunea LION

Date generale

Simbol la Bursa de Valori București

LION (din 15 mai 2023, anterior: SIF1)

Piața de tranzacționare

BVB, categoria Premium, acțiuni – din 1 noiembrie 1999

Număr total de acțiuni

507.510.056

Număr de acțiuni în circulație

507.510.056

Valoare nominală

0,1000 lei

Capital social subscris și vărsat

507.510.056 lei

Tipul acțiunilor

comune, ordinare, nominative, dematerializate, indivizibile

Cod CFI

ESVUFR

Prag de deținere

-

Cod ISIN

ROSIFAACNOR2

FIGI ID

BBG000BMN2P1

Indici BVB care conțin acțiunea LION

BET-FI • BET-XT • BET-XT-TR • BET-BK • BET-XT-TRN

Denumire completăLion Capital S.A.
Simbol la Bursa de Valori BucureștiLION (din 15 mai 2023, anterior: SIF1)
Reprezentant legalBogdan-Alexandru DRĂGOI Președinte, Director General
Sediul centralCalea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158
SucursaleBucurești
Capital social subscris și vărsat50.751.005,60 lei
Număr total de acțiuni emise507.510.056
Număr de acțiuni în circulație506.520.056
Valoare nominală a acțiunii0,1000 lei
Cod de Identificare FiscalăRO 2761040
Număr Oficiul Registrului ComerțuluiJ02 / 1898 / 1992
Număr în Registrul ASF AFIAAPJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018
Număr în Registrul ASF FIAIRPJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021
Codul LEI (Legal Entity Identifier)254900GAQ2XT8DPA7274
Registrul acționarilorDepozitarul Central S.A. București
Depozitarul activelorBanca Comercială Română (BCR)
Auditor financiarDeloitte Audit SRL

ultima actualizare 18 martie 2024 • 08:00

Date bursiere

Istoric tranzacționare

Date bursiere

Ultima ședință de tranzacționare

Data: 2024-07-19, Ora: 17:50 Bursa de Valori București

Preț curent 2,8200 (lei)
Preț deschidere 2,8600 (lei)
Preț minim 2,8200 (lei)
Preț maxim 2,8800 (lei)
Variație -0,0400 (lei) -1,4 (%)
Volum 21.859 (acțiuni)
Capitalizare 1.431.178.357,92 (lei)
Stare Closed

Informațiile bursiere sunt prezentate în scop informativ, nefiind destinate fundamentării deciziilor investiționale. Datele de tranzacționare sunt întârziate cu cel puțin 15 minute.

Pentru mai multe informații vizitează profilul Lion Capital pe pagina de Internet a BVB.

Registrul acționarilor

Evidența acțiunilor și acționarilor Lion Capital este ținută SC Depozitarul Central S.A. București.

Acționarii Lion Capital trebuie să se adreseze Depozitarului Central în cazurile în care le sunt necesare următoarele servicii:

 eliberare de extras de cont și listă de coduri confidențiale;
 eliberare istoric de cont și sumar al pozițiilor de cont;
 modificarea datelor de identificare (modificare nume/denumire, adresă);
 efectuarea transferurilor directe pentru cauză de moarte (moșteniri);
 efectuarea transferurilor directe între rude sau afini.

Solicitările trebuie adresate direct Depozitarului Central, cu sediul în București,  Bd. Carol I nr 34 – 36, sector 2, cod poștal 020922 sau, în unele cazuri, Participanților (societăți de servicii de investiții financiare, bănci custode) care efectuează astfel de servicii.

Lista Participanților și a serviciilor pe care aceștia le pot efectua sunt disponibile pe site-ul Depozitarului Central: www.roclear.ro.

 

Istoric dividende

Exercițiul financiar Data aprobării Data de înregistrare Ex date Data plății Valoare dividend brut/acțiune

2021

28.04.2022

12.07.2022

11.07.2022

28.07.2022

0,0600 lei

2014

29.04.2015
14.08.2015

13.08.2015

04.09.2015

0,1000 lei

2011

26.04.2012

18.05.2012

-

-

0,1000 lei

2010

28.04.2011

16.05.2011

-

-

0,1030 lei

2009

30.04.2010

18.05.2010

-

-

0,0500 lei

2008

25.04.2009
14.05.2009

-

-

0,0300 lei

2007

24.04.2008
14.05.2008

-

-

0,0700 lei

2006

28.04.2007

16.05.2007

-

-

0,0600 lei

2005

29.04.2006

16.05.2006

-

-

0,0500 lei

2004

23.04.2005

10.05.2005

-

-

0,0500 lei

2003

24.04.2004

03.05.2004

-

-

0,0480 lei

2002

29.03.2003

15.04.2003

-

-

0,0400 lei

2001

30.03.2002

08.02.2002*

-

-

0,0330 lei

2000

31.03.2001

07.02.2001*

-

-

0,0240 lei

1999

31.03.2000

18.02.2000*

-

-

0,0130 lei

1998

20.03.1999

26.02.1999*

-

-

0,0120 lei

1997

29.03.1998

21.03.1998*

-

-

0,0114 lei

Notă: * data de referință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor; conform reglementărilor legale în vigoare în acel moment dădea drept de participare și vot în AGA și drept la dividend
Hotărârile AGA referitoare la repartizarea profitului
Exercițiul financiar 2023

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2023


Adunarea generală a acționarilor Lion Capital din 29 aprilie 2024 a aprobat repartizarea întregului profit net aferent exercițiului financiar 2023 la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.

Hotărârile AGOA din 29 aprilie 2024 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Exercițiul financiar 2022
Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2022


Adunarea generală a acționarilor Lion Capital din 27 aprilie 2023 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022 integral la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare. Hotărârile AGOA din 27 aprilie 2023 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Exercițiul financiar 2021

Plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2021

 

În conformitate cu Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din 28 aprilie 2022:

valoarea brută a dividendului este de 0,0600 lei per acțiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de lege sau alte reglementări specifice. Comisioanele aferente plății se suportă de acționari din valoarea dividendului net

plata dividendelor începe în 28 iulie 2022 („Data plății”) și se va face prin intermediul Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”) și a Agentului de Plată – Banca Transilvania

acționarii îndreptățiți să primească valoarea dividendului menționată mai sus sunt cei înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de 12 iulie 2022 („Data de înregistrare”)Ex-Date este 11 iulie 2022

în cazul acționarilor decedați, dividendele se vor plăti la solicitarea unuia dintre succesori, numai după efectuarea de către Depozitarul Central a transferului acțiunilor pe numele moștenitorilor


Plata dividendelor aferente anului 2021 este supusă termenului general de prescripție. Astfel, acționarii pot solicita plata acestor dividende doar într-un termen de trei ani calculați de la Data Plății, respectiv până la data de 28 iulie 2025.

 

Mai multe informații referitoare la modalitățile și termenele de plată a dividendelor sunt disponibile în raportul curent publicat în secțiunea  Informații pentru investitori › Raportare continuă › 2022

 

Documente și linkuri utile

Depozitarul Central S.A. București • Lista unităților Banca Transilvania

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2021

Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 28 aprilie 2022 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, în sumă de 387.001.105 lei, pe următoarele destinații:
– Dividende 30.450.603 lei, reprezentând 0,0600 lei brut pentru o acțiune.
AGOA a aprobat data de 28 iulie 2022 ca dată a plății dividendelor și data de 12 iulie 2022 ca dată de înregistrare (11 iulie 2022 ca ex date).
Plata dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.
– Alte rezerve 356.550.502 lei

Hotărârile AGOA din 28 aprilie 2022 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Exercițiul financiar 2020
Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2020


Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 26 aprilie 2021 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare. Hotărârile AGOA din 26 aprilie 2021 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Exercițiul financiar 2019

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2019


Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 27 aprilie 2020 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii unui program de răscumpărare de acțiuni.

Hotărârile AGOA și AGEA din 27 aprilie 2020 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Exercițiul financiar 2018
Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2018


Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 22 aprilie 2019 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii unui program de răscumpărare de acțiuni. Hotărârile AGOA din 22 aprilie 2019 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Informații privind deținerea de acțiuni

Tranzacții efectuate de personalul de conducere – persoanele care exercită responsabilități de conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea au obligația de a notifica Societatea și ASF cu privire la fiecare tranzacție efectuată pe seama lor în legătură cu acțiunile sau titlurile de creanță ale Societății sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare conexe acestora. Notificările se fac cu promptitudine și nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data tranzacției, de îndată ce volumul total al tranzacțiilor a atins pragul de 5.000 EUR, în cursul unui an calendaristic.

SIF Oltenia S.A. –123

Monticlifti Management Ltd.  – 1

Romenergo – 1 – 2 – 3

TATU Ioan-Alin – 1 – 2

El Lakis Najib  – 1 –

Declarații în baza Instrucțiunii CNVM nr. 1/2007

Ampelus Holding Limited – 1 – 2 –
Banca Transilvania S.A. – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –
CHELU Cătălin Constantin – 1 – 2 – 3 –
GRIGORE Gabriela – 1 –
Grupul Raiffeisen – 1 – 2 – 3 –
ING Group  – 1 – 2 –
JEICAN Constantin – 1 –
Julius Baer Investment Management LLC  – 1 –
RADU Octavian Claudiu  – 1 –  2 – 3 – –  5 –