Contact

Search
Close this search box.

Rezultate financiare la 31 martie 2024

În primul trimestru al anului 2024, activitatea de administrare a activelor Lion Capital S.A. a continuat în direcția anterior menționată de concentrare pe calibrarea portofoliului pe active / instrumente financiare ce beneficiază de pe urma unui context inflaționist și continuarea restructurării portofoliului, prin reducerea expunerilor care nu se încadrează în strategia investițională a Fondului.

Valoarea activului net al Lion Capital S.A, calculat în conformitate cu reglementările ASF, a fost de 4.281,42 mil lei la 31 martie 2024, în ușoară creștere, cu 4,6% față de valoarea de la finalul anului 2023 și cu 30% peste valoarea la 31 martie 2023.

În T1 2024 Lion Capital S.A. a înregistrat venituri din dividende în sumă de 12,6 mil lei, dar trebuie avut în vedere faptul că data plății în cazul majorității emitenților din portofoliu este ulterioară datei de 31 martie 2024.  În ce privește veniturile din dobânzi, acestea sunt peste cele înregistrate în perioada similară a anului precedent (6 mil lei vs. 3 mil lei).  

Poziția Câștig / Pierdere din Investiții este nefavorabilă la 31 martie 2024, rezultată în mare parte din marcarea la piața a activelor financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (FVTPL) în sumă de 0,1 mil lei la finalul primului trimestru, comparativ cu un câștig de 33,7 mil lei în perioada similară de raportare a anului precedent.

Cheltuielile realizate la data de 31 martie 2024 sunt în creștere cu 23% comparativ cu primele trei luni ale anului precedent, fiind înregistrate creșteri atât la cheltuielile cu comisioanele, cât și la cele operaționale.

Profitul net înregistrat la data de 31 martie 2024, în sumă de 11,3 mil. lei, este efectul veniturilor din dividende și al veniturilor din dobânzi.

Totalul rezultatului global la 31 martie 2024 este pozitiv, în sumă de 186,4 mil. lei și este efectul recunoașterii în cadrul altor elemente ale rezultatului global a creșterii valorii juste a valorii portofoliului de active financiare clasificate în categoria FVTOCI (Active la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global).

Versiunea integrală a raportului la 31 martie 2024 poate fi consultată în secțiunea Informații pentru investitori • Rezultate financiare.