Contact

Search
Close this search box.

Rezultate financiare la 30 iunie 2023

Activitatea Lion Capital în prima jumătate a anului 2023 a urmărit direcțiile planului de activitate aprobat de acționari, principalele obiective investiționale fiind axate pe menținerea unui portofoliu diversificat de active administrate, o implicare activă în managementul participațiilor majoritare și calibrarea portofoliului pe instrumente financiare ce beneficiază de pe urma unui context inflaționist.

Rezultatele atinse sunt notabile, reflectându-se în următorii indicatori:

Activele totale în administrare au atins valoarea de 3.616 mil. lei, marcând o creștere cu 7,65% comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Valoarea activului net a fost de 3.456 mil. lei (6,8227 lei/acțiune), în creștere cu 6,7% față de valoarea de la finalul anului 2022 și cu 9,41% peste valoarea la 30 iunie 2022.

În primul semestru al acestui an, Fondul a realizat venituri din dividende în sumă de 57 mil. lei, cu 55% sub valoarea de la 30 iunie 2022, scădere datorată în principal politicii de dividend adoptată de principalele bănci locale și listate din portofoliul Lion Capital, care la recomandarea Băncii Naționale a României au amânat plata dividendelor către acționari ca urmare a situației economice dificile post-coronavirus și inflației istorice.

Poziția Câștig/Pierdere din Investiții este favorabilă la 30 iunie 2023, Lion Capital înregistrând în principal câștig din activele financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (FVTPL), în sumă de 70 mil. lei la finalul primului semestru, comparativ cu o pierdere de 99 mil. lei în perioada similară de raportare a anului precedent.

Cheltuielile realizate la data de 30 iunie 2023 sunt în ușoară creștere (aprox.10%) comparativ cu primele șase luni ale anului precedent, fiind înregistrate creșteri atât la cheltuielile cu comisioanele cât și la cele operaționale.

Profitul net înregistrat la data de 30 iunie 2023, în sumă de 118 mil. lei, este efectul veniturilor din dividende și al rezultatului din evaluarea la valoarea justă a participațiilor evaluate la valoare justă prin contul de profit și pierdere.

Totalul rezultatului global la 30 iunie 2023 este pozitiv, în sumă de 206 mil. lei și este efectul recunoașterii în cadrul altor elemente ale rezultatului global a creșterii valorii juste a valorii portofoliului de active financiare clasificate în categoria FVTOCI (Active la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global).

Versiunea integrală a raportului semestrial poate fi consultată pe site-ul Lion Capital, în secțiunea Informații pentru investitori › Rezultate financiare.