Contact

Search
Close this search box.

Rezultate financiare la 31 martie 2023

Administrarea portofoliului de active în primul trimestru al anul 2023 s-a desfășurat într-un mediu de investiții complex și incert, ce trebuie să facă față creșterilor succesive ale ratelor dobânzii și volatilității ridicate pe piețele de capital, necesitând o abordare prudentă și adaptativă pentru a asigura o performanță adecvată.

În acest context, în administrarea activelor Lion Capital s-a urmărit calibrarea portofoliului pe active/instrumente financiare ce beneficiază de pe urma unui context inflaționist și continuarea restructurării portofoliului, prin reducerea expunerilor minoritare care nu se încadrează în strategia investițională a Fondului.

Valoarea activului net al Lion Capital, calculat în conformitate cu reglementările ASF, a fost de 3.304,37m lei la 31 martie 2023, în ușoară creștere, cu 2,03% față de valoarea de la finalul anului 2022 și cu 1,03% peste valoarea la 31 martie 2022.

În T1 2023 Lion Capital nu a înregistrat venituri din dividende, perioadele de plată în cazul emitenților din portofoliu fiind ulterioare datei de 31 martie 2023. În ceea ce privește veniturile din dobânzi, acestea au înregistrat o creștere semnificativă față de perioada similară a anului precedent (2,96 milioane lei vs. 0,83 milioane lei).

Poziția Câștig/Pierdere din Investiții este favorabilă la 31 martie 2023, Lion Capital înregistrând în principal câștig din activele financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (FVTPL), în sumă de 33,7 milioane lei la finalul primului trimestru, comparativ cu o pierdere de 63,6 milioane lei în perioada similară de raportare a anului precedent.

Cheltuielile realizate la data de 31 martie 2023 sunt comparative cu cele realizate în perioada corespunzătoare a anului 2022, fiind înregistrate ușoare creșteri atât la cheltuielile cu comisioanele cât și la cele operaționale.

Profitul net înregistrat la data de 31 martie 2023, în sumă de 32,1 milioane lei, este în principal rezultatul marcării la piață a instrumentelor financiare (acțiuni și unități de fond) reflectate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere.

Totalul rezultatului global la 31 martie 2023 este pozitiv, în sumă de 68,5 milioane lei și este efectul recunoașterii în cadrul altor elemente ale rezultatului global a creșterii valorii juste a valorii portofoliului de active financiare clasificate în categoria FVTOCI (Active la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global).

Versiunea integrală a raportul trimestrial poate fi consultată pe site-ul Lion Capital în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare financiară