Contact

Search
Close this search box.

Rezultate financiare la 30 septembrie 2023

Activitatea Lion Capital în primele nouă luni ale anului 2023 a urmărit direcțiile planului de activitate aprobat de acționari, principalele obiective investiționale fiind axate pe menținerea unui portofoliu diversificat de active administrate, o implicare activă în managementul participațiilor majoritare și calibrarea portofoliului pe instrumente financiare ce beneficiază de pe urma unui context inflaționist.

Rezultatele atinse sunt notabile, reflectându-se în următorii indicatori:

Activele totale în administrare au atins valoarea de 4.008 mil. lei, marcând o creștere cu 28,35% comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Valoarea activului net a fost de 3.811 mil. lei (7,5234 lei/acțiune), în creștere cu 17,7% față de valoarea de la finalul anului 2022 și cu 27,5% peste valoarea la 30 septembrie 2022.

În primele trei trimestre ale acestui an, Fondul a realizat venituri din dividende în sumă de 108,8 mil. lei, cu 35% sub valoarea de la 30 septembrie 2022, scădere datorată în principal abordărilor neuniforme în ce privește distribuirea de dividende de către conducerile emitenților bancari din portofoliul Lion Capital. Astfel, doar acționarii Erste Group Bank AG au aprobat în luna mai 2023 distribuirea de dividende, precum și acționarii Băncii Transilvania, în baza hotărârii AGA din luna septembrie 2023, au aprobat distribuirea de dividende în luna noiembrie 2023.

Poziția Câștig/Pierdere din Investiții este favorabilă la 30 septembrie 2023, Lion Capital înregistrând în principal câștig din activele financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (FVTPL), în sumă de 151,8 mil. lei, comparativ cu o pierdere de 142,9 mil. lei în perioada similară de raportare a anului precedent.

Cheltuielile realizate la data de 30 septembrie 2023 sunt în creștere cu 12% (ușor peste rata anuală a inflației) comparativ cu primele 9 luni ale anului precedent, fiind înregistrate creșteri atât la cheltuielile cu comisioanele cât și la cele operaționale.

Profitul net înregistrat la data de 30 septembrie 2023, în sumă de 242,9 mil. lei, este efectul veniturilor din dividende și al rezultatului din evaluarea la valoarea justă a participațiilor evaluate la valoare justă prin contul de profit și pierdere.

Totalul rezultatului global la 30 septembrie 2023 este pozitiv, în sumă de 549,8 mil. lei și este efectul recunoașterii în cadrul altor elemente ale rezultatului global a creșterii valorii juste a valorii portofoliului de active financiare clasificate în categoria FVTOCI (Active la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global).

Versiunea integrală a raportului trimestrial poate fi consultată pe site-ul Lion Capital, în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare financiară › Rezultate financiare.