Contact

Search
Close this search box.

Hotărârile AGOA și AGEA din 27 aprilie 2023

Acționarii Lion Capital au aprobat, printre altele, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022, de 95.47m lei, la alte rezerve, și au respins propunerea formulată de un acționar privind distribuirea unui dividend brut pe acțiune de 0,13 lei.

Alte puncte de pe ordinea de zi aprobate includ:

• situațiile financiare individuale și consolidate pentru exercițiul financiar 2022;
• bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2023;
• un program de răscumpărare pentru un număr maxim de 990.000 de acțiuni, prețul maxim fiind stabilit la 6.5747 lei;
• un stock option plan.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare și ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27 aprilie 2023 pot fi consultate în secțiunea Adunări Generale ale Acționarilor.